Kalendář akcí

16.2.2023

Nezbytné minimum znalostí o tepelném zpracování pro konstruktéry a technology
odborný vzdělávací seminář určený nejen pro pracovníky kalíren, ale zejména pro jejich dodavatele

20. - 24.3.2023

Základní kurz tepelného zpracování pro kaliče – certifikační stupeň 1
odborně vzdělávací kurz pro pracovníky kalíren

30.3.2023

Možnosti úspory energie v provozech tepelného zpracování – ONLINE
odborný online seminář

20.4.2023

Procesy cementace, nízkotlaké cementace a nitrocementace v tepelném zpracování
odborný vzdělávací seminář

15. - 19.5.2023

Pokračovací kurz tepelného zpracování pro mistry a technology – certifikační stupeň 2
odborný vzdělávací kurz pro pracovníky kalíren s praxí, navazující na stupeň 1

25.5.2023

Vztah struktury a mechanických vlastnosti
odborný vzdělávací seminář nejen pro pracovníky kalíren

15.6.2023

Způsoby povrchového kalení v tepelném zpracování
odborný vzdělávací seminář

21.9.2023

Deformace a způsoby jejího zamezení v tepelném zpracování
odborně vzdělávací seminář

2. - 6.10.2023

Základní kurz tepelného zpracování pro kaliče – certifikační stupeň 1
vzdělávací kurz pro pracovníky kalíren

19.10.2023

Údržba zařízení a bezpečnost na kalírnách
odborně vzdělávací seminář

22. - 23.11.2023

Materiály a zařízení v tepelném zpracování
odborná mezinárodní konference