Řídící výbor

Na sjezdu Asociace 22. listopadu 2022 byli na další funkční období zvoleni:

Prezident: Ing. Filip Vráblík
Viceprezident: prof. Peter Jurči
Výkonný sekretář: Ing. Alexandra Musilová

Řídící výbor:

Ing. Petra Priknerová
Ing. Petr Brejša
Ing. František Klíma
doc.Ing. Pavel Novák
doc.Ing. Jana Sobotová
Ing. Stanislava Rašková, Ph.D., MBA
Ing. Josef Hampl
Ing. Miroslav Kouřil, CSc.
prof. Antonín Kříž
Ing. Martin Kraváček
Ing. Ivo Chytil

Kontrolní komise:

Ing. Vendula Nováková
Ing. Stanislava Rašková, Ph.D., MBA

Čestní členové:

Ing. Jiří Stanislav, CSc.
Ing. Pavel Stolař, CSc.
Ing. Otakar Prikner

Zápis ze sjezdu ATZK dne 21.11.2023

Další sjezd Asociace se bude konat 26.11.2024.