Řídící výbor

Na sjezdu Asociace 17. prosince 2020 byli na další funkční období zvoleni:

Prezident: Ing. Filip Vráblík
Viceprezident: prof. Peter Jurči
Výkonný sekretář: Ing. Alexandra Musilová

Řídící výbor:

Ing. Otakar Prikner
Ing. Petr Brejša
Ing. František Klíma
doc.Ing. Pavel Novák
doc.Ing. Jana Sobotová
Ing. Stanislava Rašková, Ph.D., MBA
Ing. Josef Hampl
Ing. Miroslav Kouřil, CSc.
prof. Antonín Kříž
Ing. Martin Kraváček
Ing. Ivo Chytil

Kontrolní komise:

Ing. Vendula Nováková
Ing. Stanislava Rašková, Ph.D., MBA

Čestní členové:

Ing. Jiří Stanislav, CSc.
Ing. Pavel Stolař, CSc.

Zápis ze sjezdu ATZK dne 17.12. 2020

Další sjezd Asociace se bude konat v listopadu/prosinci 2021.