organizing technical seminars
organization of conferences
lectures and training
bulletins

Asociace pro tepelné zpracování kovů

V souvislosti s vývojem situace kolem koronaviru Covid-19 bylo rozhodnuto o přesunutí odborného semináře

DEFORMACE V TEPELNÉM ZPRACOVÁNÍ 

na 20.10.2021

Konání dalších odborných seminářů a kurzů bude zatím probíhat podle připraveného plánovaného harmonogramu.

Je nezávislá odborná organizace vzniklá dobrovolným sdružením právnických osob. ATZK byla založená za účelem spojení odborných zájmů v oboru tepelného zpracování kovů s rozvojem odborné úrovně celého oboru.

atzk_home

ATZK navazuje a udržuje organizační i odborné styky se zahraničními asociacemi, zejména s Mezinárodní společností tepelného zpracování a povrchových technologií (International Federation on Heat Treatment and Surface Engineering) a s německou společností AWT (Arbeitsgemeinschaft Wärmebehandlung und Werkstofftechnik).

ATZK vydává 4x ročně bulletin s nejrůznějšími informacemi z oboru, ve kterém informuje členy o své činnosti a dění v oboru.

More about us

The Statutes of the Association

Asociace pro tepelné zpracování kovů (dále jen Asociace) je nezávislá odborná nepolitická organizace a je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob. Asociace je samostatným právním subjektem. Posláním asociace je účelné spojování odborných zájmů v oboru tepelného zpracování kovů…

More info

The list of members

 • ap
 • LAC
 • svum
 • ZČU
 • shimano
 • ecosond
 • lindegas
 • varnsdorf-tos
 • WS Rekumat
 • comtesfht
 • motorpal
 • pilsen tools
 • zabreh-na-morave
 • aero
 • stu
 • IG Watteeuw
 • ČZ Řetězy
 • prikner
 • hefdurferrit
 • galvamet
 • martenzit
 • skoda-auto
 • czechmetal
 • czub
 • obrázek_2020-11-18_142606
 • obrázek_2020-11-04_091338
 • Liberty_2019_Landscape_RGB_Blue
 • thyssenkrupp rothe erde Slovakia
 • CRONITE_R2_D
 • wikov
 • VSCHT FCHT
 • qip
 • farmet
 • matex
 • hts
 • zdas
 • hpmheat_logo
 • Activair s.r.o. logo
 • bosch
 • Koyo
 • techoil
 • CVUT FS
 • kern-liebers
 • bodycote
 • zelpo
 • zf slovakia
 • realistic
 • schunk
 • chytil
 • Aichlein
 • azprokal
 • kovosvit
Archive members